english
Logo PWr
Katedra Matematyki WPPT — strona archiwalna
Politechniki Wrocławskiej


Katedra Matematyki

W dniu 15.09.2015 r. powstał nowy wydział Politechniki Wrocławskiej - Wydział Matematyki. Pracownicy Katedry Matematyki zostali pracownikami nowego wydziału. Zapraszamy na stronę Wydziału Matematyki.

Katedra Matematyki powstała 1.11.2014 roku na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W skład kadry naukowej i dydaktycznej Katedry weszło ponad 90 matematyków z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, w tym 16 profesorów tytularnych i 19 doktorów habilitowanych.

Główna siedziba Katedry Matematyki znajduje się w budynku C-11 przy ulicy Janiszewskiego 14 a. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Stempak, a funkcję z-cy pełni prof. dr hab. Janusz Mierczyński.

W ramach struktury Wydziału Podstawowych Problemów Techniki prowadzimy studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana oraz studia magisterskie na kierunku Matematyka w dwóch językach: polskim i angielskim oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Matematyka.

Nasza działalność naukowo-badawcza obejmuje wiele działów nowoczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej, takich jak: analiza harmoniczna, analiza funkcjonalna, probabilistyka i procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, równania różniczkowe, teoria ergodyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz matematyka przemysłowa.

Aktualności

2015-09-15 Wydział Matematyki - nowy Wydział Politechniki Wrocławskiej

Decyzją Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, w dniu 15 września 2015 roku powstał Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

Jest to niezmiernie ważny moment w rozwoju naszej Uczelni i chwila wyjątkowa dla nas, matematyków. Od niemal pięćdziesięciu lat funkcjonowaliśmy w ramach Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Jako Instytut Matematyki byliśmy w gronie najlepszych jednostek matematycznych w Polsce. Podobnie jak matematycy na innych wiodących uczelniach w kraju i na świecie, mamy teraz własny Wydział.

Kieruje nami pasja poznawania świata i występujących w nim zjawisk, tych dotykalnych i tych nieuchwytnych, sięgających nieskończoności. Tę pasję przekazujemy od wielu lat znakomitym studentom i absolwentom. Towarzyszy jej nasz największy atut, innowacyjna matematyka stosowana i teoretyczna, której uczymy, dostosowując się do potrzeb współczesnej rzeczywistości i jej wyzwań edukacyjnych. Tę pasję i te atuty wnosimy w całości na nowoczesny Wydział Matematyki na znakomitej Politechnice Wrocławskiej w pięknym mieście Wrocław.

Vivat Academia! ­

PnWtŚrCzPtSoNi