english
Logo PWr
Katedra Matematyki WPPT
Politechniki Wrocławskiej


Katedra Matematyki

Katedra Matematyki powstała 1.11.2014 roku na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W skład kadry naukowej i dydaktycznej Katedry weszło ponad 90 matematyków z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, w tym 16 profesorów tytularnych i 19 doktorów habilitowanych.

Główna siedziba Katedry Matematyki znajduje się w budynku C-11 przy ulicy Janiszewskiego 14 a. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Stempak, a funkcję z-cy pełni prof. dr hab. Janusz Mierczyński.

W ramach struktury Wydziału Podstawowych Problemów Techniki prowadzimy studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana oraz studia magisterskie na kierunku Matematyka w dwóch językach: polskim i angielskim oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Matematyka.

Nasza działalność naukowo-badawcza obejmuje wiele działów nowoczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej, takich jak: analiza harmoniczna, analiza funkcjonalna, probabilistyka i procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, równania różniczkowe, teoria ergodyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz matematyka przemysłowa.

Aktualności

2015-07-09 Mgr inż. Andrzej Giniewicz uzyskał stopień doktora

W dniu 09.07.2015 r. Rada Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej nadała mgr. inż. Andzejowi Giniewiczowi stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

2015-05-29 Zmiany organizacyjne

W dniu 29.05.2015 r. JM Rektor wydał zarządzenie o utworzeniu, z dniem 15.09.2015 r., Wydziału Matematyki (od 1.06 do 14.09 w stanie organizacji), i o zniesieniu, z dniem 14.09.2015 r., Katedry Matematyki.

2015-05-11 Prof. dr hab. Romuald Lenczewski otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki

Prof. dr hab. Romuald Lenczewski otrzymał, w ramach Konkursu OPUS 8 ogłoszonym przez  Narodowe Centrum Nauki, grant na realizację projektu "Asymptotyka macierzy losowych, macierzowo wolna niezależność i układy operatorów".

2015-05-05 Nasi pracownicy w COST Action „Mathematics for industry network”

Prof. Wojciech Okrasiński oraz dr hab. Agnieszka Wyłomańska zostali oddelegowani jako przedstawiciele Polski do Komitetu Sterującego europejskiego projektu TD COST Action TD1409 noszącego nazwę „Mathematics for industry network” (MI-NET). Projekt rozpoczął się w maju br. i będzie trwał do maja 2019 roku. Celem projektu jest zachęcenie do szerokiej współpracy na skalę europejską między przedstawicielami matematyki stosowanej i reprezentantami różnych dziedzin przemysłu, w szczególności poprzez warsztaty matematyczne zainspirowane problemami przemysłowymi oraz poprzez oddelegowanie matematyków na określony czas do różnych instytucji przemysłowych.

Dr hab. Agnieszka Wyłomańska została wybrana do ścisłego kierownictwa projektu jako tzw. COST Policy Manager. Więcej informacji można znaleźć na stronie www projektu.

PnWtŚrCzPtSoNi