english
Logo PWr
Katedra Matematyki WPPT
Politechniki Wrocławskiej


Katedra Matematyki

Katedra Matematyki powstała 1.11.2014 roku na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W skład kadry naukowej i dydaktycznej Katedry weszło ponad 90 matematyków z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, w tym 16 profesorów tytularnych i 19 doktorów habilitowanych.

Główna siedziba Katedry Matematyki znajduje się w budynku C-11 przy ulicy Janiszewskiego 14 a. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Stempak, a funkcję z-cy pełni prof. dr hab. Janusz Mierczyński.

W ramach struktury Wydziału Podstawowych Problemów Techniki prowadzimy studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana oraz studia magisterskie na kierunku Matematyka w dwóch językach: polskim i angielskim oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Matematyka.

Nasza działalność naukowo-badawcza obejmuje wiele działów nowoczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej, takich jak: analiza harmoniczna, analiza funkcjonalna, probabilistyka i procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, równania różniczkowe, teoria ergodyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz matematyka przemysłowa.

Aktualności

2015-06-19 Zmarł Prof. dr hab. Witold Roter

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 19 czerwca 2015 r. zmarł Prof. dr hab. Witold Roter. Wybitny uczony, specjalista w dziedzinie geometrii różniczkowej, wieloletni kierownik środowiskowego seminarium z geometrii różniczkowej, odbywającego się w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Ceniony wykładowca, zasłużony wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów.

2015-05-29 Zmiany organizacyjne

W dniu 29.05.2015 r. JM Rektor wydał zarządzenie o utworzeniu, z dniem 15.09.2015 r., Wydziału Matematyki (od 1.06 do 14.09 w stanie organizacji), i o zniesieniu, z dniem 14.09.2015 r., Katedry Matematyki.

2015-05-05 Nasi pracownicy w COST Action „Mathematics for industry network”

Prof. Wojciech Okrasiński oraz dr hab. Agnieszka Wyłomańska zostali oddelegowani jako przedstawiciele Polski do Komitetu Sterującego europejskiego projektu TD COST Action TD1409 noszącego nazwę „Mathematics for industry network” (MI-NET). Projekt rozpoczął się w maju br. i będzie trwał do maja 2019 roku. Celem projektu jest zachęcenie do szerokiej współpracy na skalę europejską między przedstawicielami matematyki stosowanej i reprezentantami różnych dziedzin przemysłu, w szczególności poprzez warsztaty matematyczne zainspirowane problemami przemysłowymi oraz poprzez oddelegowanie matematyków na określony czas do różnych instytucji przemysłowych.

Dr hab. Agnieszka Wyłomańska została wybrana do ścisłego kierownictwa projektu jako tzw. COST Policy Manager. Więcej informacji można znaleźć na stronie www projektu.

2015-04-28 Dr Joanna Janczura laureatką konkursu w programie START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 23. edycję konkursu w programie START – stypendia dla młodych uczonych. W tym roku wyróżniono 130 wybitnych młodych badaczy, którzy zostali wyłonieni spośród 1241 kandydatów.  Jedną ze stypendystek FNP została dr Joanna Janczura.

PnWtŚrCzPtSoNi