english
Logo PWr
Katedra Matematyki WPPT
Politechniki Wrocławskiej


Katedra Matematyki

Katedra Matematyki powstała 1.11.2014 roku na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W skład kadry naukowej i dydaktycznej Katedry weszło ponad 90 matematyków z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, w tym 17 profesorów tytularnych i 19 doktorów habilitowanych.

Główna siedziba Katedry Matematyki znajduje się w budynku C-11 przy ulicy Janiszewskiego 14 a. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Stempak.

W ramach struktury Wydziału Podstawowych Problemów Techniki prowadzimy studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana oraz studia magisterskie na kierunku Matematyka w dwóch językach polskim i angielskim oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Matematyka.

Nasza działalność naukowo-badawcza obejmuje wiele działów nowoczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej, takich jak: analiza harmoniczna, analiza funkcjonalna, probabilistyka i procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, równania różniczkowe, teoria ergodyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz matematyka przemysłowa.

Aktualności

2015-05-14 Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems

W dniach 14-16.05.2015 r. we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja "Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems" zorganizowana przez Centrum im. Hugona Steinhausa. Tematyka konferencji dotyczy modelowania anomalnych dyfuzji, dynamiki ułamkowej, ruchów wewnątrz komórkowych, opisu zachowania się receptorów związanych z G-białkami, opisu przestrzennego zachowania się pojedyńczych cząstek.

2015-05-04 Konferencja „Probability and Analysis”

W dniach 4-8 maja 2015 r. w ośrodku konferencyjnym IMPAN w Będlewie odbędzie się konferencja „Probability and Analysis” współorganizowana przez zespół profesora Tomasza Byczkowskiego. Tematyka konferencji obejmuje m.in. losowe procesy skokowe, operatory Schrödingera, teorię prawdopodobieństwa na strukturach geometrycznych, rekursje stochastyczne, analizę harmoniczną i probabilistyczną teorię potencjału.

2015-04-24 II edycja konferencji O MatKo!!

W dniach 24-26 kwietnia 2015 r. w Strefie Kultury Studenckiej z inicjatywy trzech kół naukowych działających na Politechnice Wrocławskiej: Koła Naukowego Matematyki, Koła Naukowego Statystyki Matematycznej „Gauss” oraz Koła Naukowego Inżynierii Finansowej zostanie zorganizowana Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów.

Konferencja skierowana jest do studentów kierunków matematycznych z całej Polski. Jest to już druga edycja. Podczas pierwszej edycji wygłoszono ponad 20 referatów o bardzo zróżnicowanej tematyce od wklęsłości funkcji α-harmonicznych na odpowiednio gładkich zbiorach wypukłych przez związek rynków energii elektrycznej z teorią gier po matematyczne aspekty muzyki.

Celem wydarzenia jest stworzenie młodym naukowcom warunków do zaprezentowania wyników swojej pracy, wymiany myśli, poglądów i doświadczeń. Uczestnicy mogą zaprezentować swoje naukowe dokonania podczas konkursu referatów studenckich, sesji plakatowej albo wziąć udział jako słuchacze. Więcej informacji oraz formularz zapisowy znajduje się na stronie omatko.im.pwr.wroc.pl bądź na Facebooku. Zapisy prelegentów trwają do 05.04.2015, a słuchaczy do 12.04.2015.

2015-03-11 Dr inż. Agnieszka Wyłomańska uzyskała stopień doktora habilitowanego

11 marca 2015 Rada Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej nadała dr inż. Agnieszce Wyłomańskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie górnictwo i geologia inżynierska dyscyplina diagnostyka maszyn górniczych.

2015-02-11 Odznaczenia dla naszych pracowników

W dniu 11.02.2015 r. zostały wręczone Medale Złote za Długoletnią Służbę prof. Januszowi Mierczyńskiemu oraz profesorowi emerytowanemu Bogdanowi Węglorzowi. Ponadto Złote Odznaki Politechniki Wrocławskiej otrzymali: dr hab. inż. Małgorzata Bogdan, dr inż. Alicja Janic, dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz, dr Grzegorz Mielczarek i dr. Karina Olszak.

2015-02-05 Wyniki konkursu Harmonia 6

Profesor Krzysztof Bogdan otrzymał grant w konkursie Harmonia 6 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
Finansowane badania naukowe będą dotyczyć własności operatorów nielokalnych.

PnWtŚrCzPtSoNi