english
Logo PWr
Katedra Matematyki WPPT
Politechniki Wrocławskiej


Katedra Matematyki

Katedra Matematyki powstała 1.11.2014 roku na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W skład kadry naukowej i dydaktycznej Katedry weszło ponad 90 matematyków z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, w tym 17 profesorów tytularnych i 19 doktorów habilitowanych.

Główna siedziba Katedry Matematyki znajduje się w budynku C-11 przy ulicy Janiszewskiego 14 a. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Stempak.

W ramach struktury Wydziału Podstawowych Problemów Techniki prowadzimy studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana oraz studia magisterskie na kierunku Matematyka w dwóch językach polskim i angielskim oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Matematyka.

Nasza działalność naukowo-badawcza obejmuje wiele działów nowoczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej, takich jak: analiza harmoniczna, analiza funkcjonalna, probabilistyka i procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, równania różniczkowe, teoria ergodyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz matematyka przemysłowa.

Aktualności

2015-05-14 Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems

W dniach 14-16.05.2015 r. we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja "Stochastic Modeling of Anomalous Dynamics in Complex Physical and Biological Systems" zorganizowana przez Centrum im. Hugona Steinhausa. Tematyka konferencji dotyczy modelowania anomalnych dyfuzji, dynamiki ułamkowej, ruchów wewnątrz komórkowych, opisu zachowania się receptorów związanych z G-białkami, opisu przestrzennego zachowania się pojedyńczych cząstek.

2015-05-04 Konferencja „Probability and Analysis”

W dniach 4-8 maja 2015 r. w ośrodku konferencyjnym IMPAN w Będlewie odbędzie się konferencja „Probability and Analysis” współorganizowana przez zespół profesora Tomasza Byczkowskiego. Tematyka konferencji obejmuje m.in. losowe procesy skokowe, operatory Schrödingera, teorię prawdopodobieństwa na strukturach geometrycznych, rekursje stochastyczne, analizę harmoniczną i probabilistyczną teorię potencjału.

2015-04-09 Mgr. Michał Chrzanowski uzyskał stopień doktora

W dniu 09.04.2015 r. Rada Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej podjęła uchwałę o nadaniu mgrowi Michałowi Chrzanowskiemu stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki i wyróżnieniu jego rozprawy.

2015-03-11 Dr inż. Agnieszka Wyłomańska uzyskała stopień doktora habilitowanego

11 marca 2015 Rada Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej nadała dr inż. Agnieszce Wyłomańskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie górnictwo i geologia inżynierska dyscyplina diagnostyka maszyn górniczych.

PnWtŚrCzPtSoNi