english
Logo PWr
Katedra Matematyki WPPT
Politechniki Wrocławskiej


Katedra Matematyki

Katedra Matematyki powstała 1.11.2014 roku na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. W skład kadry naukowej i dydaktycznej Katedry weszło ponad 90 matematyków z Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, w tym 16 profesorów tytularnych i 19 doktorów habilitowanych.

Główna siedziba Katedry Matematyki znajduje się w budynku C-11 przy ulicy Janiszewskiego 14 a. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Stempak, a funkcję z-cy pełni prof. dr hab. Janusz Mierczyński.

W ramach struktury Wydziału Podstawowych Problemów Techniki prowadzimy studia licencjackie na kierunku Matematyka, studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana oraz studia magisterskie na kierunku Matematyka w dwóch językach: polskim i angielskim oraz studia doktoranckie w dyscyplinie Matematyka.

Nasza działalność naukowo-badawcza obejmuje wiele działów nowoczesnej matematyki teoretycznej i stosowanej, takich jak: analiza harmoniczna, analiza funkcjonalna, probabilistyka i procesy stochastyczne, statystyka matematyczna, równania różniczkowe, teoria ergodyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa oraz matematyka przemysłowa.

Aktualności

2015-07-09 Mgr inż. Andrzej Giniewicz uzyskał stopień doktora

W dniu 09.07.2015 r. Rada Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej nadała mgr. inż. Andzejowi Giniewiczowi stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

2015-05-29 Zmiany organizacyjne

W dniu 29.05.2015 r. JM Rektor wydał zarządzenie o utworzeniu, z dniem 15.09.2015 r., Wydziału Matematyki (od 1.06 do 14.09 w stanie organizacji), i o zniesieniu, z dniem 14.09.2015 r., Katedry Matematyki.

PnWtŚrCzPtSoNi