Logo PWr

Korespondencyjny Kurs z Matematyki

Katedra Matematyki Politechniki Wrocławskiej

O Kursie

Korespondencyjne Kursy z Matematyki prowadzone są od roku 1972 przez Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej (IMiI), który obecnie został przekształcony w Katedrę Matematyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.

Uczestniczenie w nim polega na pisemnym rozwiązywaniu zestawów zadań ogłaszanych na początku każdego miesiąca (od września do marca) i przesyłaniu rozwiązań tradycyjną pocztą do IMiI.

Rozwiązania są starannie sprawdzane przez naszych pracowników i uczestnicy kursu otrzymują pocztą szczegółowe uwagi do swoich rozwiązań i ewentualnych błędów.

Kurs jest bezpłatny, tematy prac kontrolnych są ogłaszane w internecie (na stronie Aktualne Zadania) oraz są drukowane w Gazecie Wrocławskiej.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich kandydatów na studia techniczne. Po ukończeniu tego kursu będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do obowiązkowych wykładów matematycznych na pierwszych latach studiów a przy okazji bardzo dobrze przygotujesz się do matury.