Logo PWr

Korespondencyjny Kurs z Matematyki

Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

O Kursie

Korespondencyjne Kursy z Matematyki prowadzone są od roku 1972 przez Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, który obecnie został przekształcony w Wydział Matematyki.

Kurs jest bezpłatny, a tematy prac kontrolnych są ogłaszane na stronie Aktualne Zadania. Uczestniczenie w nim polega na pisemnym rozwiązywaniu zestawów zadań ogłaszanych na początku każdego miesiąca (od września do marca) i przesyłaniu rozwiązań tradycyjną pocztą.

Rozwiązania są starannie sprawdzane przez naszych pracowników i uczestnicy kursu otrzymują pocztą szczegółowe uwagi do swoich rozwiązań i ewentualnych błędów.

Nasze zadania podzielone są na dwa poziomy – podstawowy i rozszerzony. Uczeń wybiera dowolnie odpowiadający mu zakres (należy go oznaczyć na kopercie). Zadania na poziomie rozszerzonym odpowiadają temu poziomowi matury z matematyki, natomiast w ramach poziomu podstawowego często wychodzimy nieco poza zakres materiału obowiązującego na maturze podstawowej. Chcemy w ten sposób zmobilizować naszych przyszłych studentów do uzupełniania swojej wiedzy już teraz, a to z pewnością bardzo ułatwi studia w czasie ich pierwszego semestru.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich kandydatów na studia techniczne. Po ukończeniu tego kursu będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do obowiązkowych wykładów matematycznych na pierwszych latach studiów a przy okazji bardzo dobrze przygotujesz się do matury.