Logo PWr

Korespondencyjny
Kurs z Matematyki

Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

Kontakt

Kierownikiem Kursu jest dr hab. inż. Paweł Sztonyk.W sprawach związanych z zadaniami proszę się kontaktować z Kierownikiem Kursu za pomocą adresu kkm@pwr.edu.pl

  1. Na kopercie należy zaznaczyć wybrany poziom (tj. poziom podstawowy lub poziom rozszerzony) oraz swój adres (czyli adres nadawcy).
  2. Do rozwiązań należy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem, odpowiednim do formatu listu. Proszę sprawdzić dokładnie aktualny cennik znaczków. Polecamy stosowanie kopert formatu C5 (160x230mm) ze znaczkiem o wartości 3,30 zł (4,10 zł za priorytet). Na większych formatach należy nakleić droższy znaczek.
  3. Terminem nadsyłania rozwiązań jest 20-ty dzień miesiąca z wyjątkiem września, w którym jest on przedłużony do 28 września.

Prace, które nie spełniają podanych warunków, nie będą poprawiane ani odsyłane.